Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

W celu ochrony Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa, które działają po wprowadzeniu, przesłaniu lub pracy z danymi osobowymi.

Ujawnienie danych osobowych i przekazanie tych informacji stronom trzecim

Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas ujawnione tylko wtedy, gdy jest to konieczne:

Dane osobowe otrzymane do naszej dyspozycji podczas rejestracji mogą być przekazywane do trzecich organizacji i osób, które są z nami w partnerstwie w celu poprawy jakości świadczonych usług. Informacje te nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. Adres e-mail podany podczas rejestracji może być wykorzystany do wysyłania wiadomości lub powiadomień o zmianach związanych z aplikacją, a także do wysyłania wiadomości o zdarzeniach występujących w firmie i zmianach, ważnych informacji o nowych produktach i usługach itp. Możesz nie subskrybować tych wiadomości e-mail.

Używanie plików cookie

Gdy użytkownik odwiedza witrynę sieci Web, plik cookie jest zapisywany na jego komputerze (jeśli użytkownik zezwala na takie pliki). Jeśli użytkownik odwiedził już tę witrynę sieci Web, plik cookie jest odczytywany z komputera. Jednym z kierunków korzystania z plików cookie jest to, że pomagają one zbierać statystyki odwiedzin. Informacje te pomagają określić, jakie informacje przesłane do klientów mogą być dla nich najbardziej interesujące. Zbieranie tych danych odbywa się w uogólnionej formie i nigdy nie koreluje z danymi osobowymi użytkowników.

Strony trzecie, w tym Google, wyświetlają reklamy naszej firmy w witrynach internetowych. Strony trzecie, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika naszych stron internetowych i zainteresowań w przeglądarkach internetowych. Użytkownicy mogą uniemożliwić Google używanie plików cookie. Aby to zrobić, odwiedź specjalną stronę Google pod tym adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

Zmiany w oświadczeniu o prywatności

Oświadczenie o prywatności ma być okresowo aktualizowane. Spowoduje to zmianę daty poprzedniej aktualizacji wskazanej na początku dokumentu. Wiadomości o zmianach w tej aplikacji będą umieszczone w widocznym miejscu naszych stron internetowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszym systemem!